Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, så skriv til sekretariatet på dinfond@falck.dk

Ansøgningsprocessen kan deles op i fem faser:

  1. Undersøgelse og valg af kursus eller uddannelse
  2. Udfyldning og indsendelse af ansøgning
  3. Svar på ansøgning – bevilling eller afslag
  4. Udlæg og refusion
  5. Lønafregning

Når kurset/uddannelsen anses for værende nødvendig for medarbejderen for at kunne udføre sine arbejdsopgaver, nye som gamle, påhviler det arbejdsgiver at betale for uddannelsesudgifterne.

Man kan få bevilget støtte til lønrefusion, hvis kurset ligger i arbejdstiden og man ikke får betalt fri af arbejdsgiver. Afholdes kurset om aftenen, i weekender eller som e-learning, kan man ikke søge støtte til lønrefusion. Fonden dækker 100 % i lønrefusion jf. overenskomsten til skemalagte kursuslektioner. Fx hvis kursuslektionerne afvikles kl. 9.00 – 15.00, får man lønrefusion for 6 timer.

Nej, lektielæsning og forberedelse til kursusstart afvikles i egen fritid og aflønnes ikke af fonden eller arbejdsgiver. Fonden yder kun lønrefusion til skemalagte kursuslektioner.

Er man tilmeldt fx akademi- eller diplomuddannelser skal man søge om støtte til hvert semester, fag eller modul. Dette gælder både for kursusomkostninger samt evt. lønrefusion.

Hvis kursusaktiviteten giver flere timer end medarbejderen skulle have haft i perioden, vil de overskydende timer blive tilskrevet dennes afspadseringssaldo. Hvis kursusperioden giver færre timer, end medarbejderne skulle have haft, vil timerne bliver fratrukket dennes afspadseringssaldo time for time.

Deltidsansatte har samme rettigheder til at ansøge og benytte fonden, som alle øvrige ansatte.
Studentermedhjælpere kan søge forudsat, at medarbejderen er omfattet af Funktionærlovens bestemmelser (minimum 8 timers arbejde om ugen i snit).

Det tilstræbes at give svar inden for maksimalt fire uger fra ansøgningen er modtaget. Der er dog som oftest svar hurtigere end det.

Man er selv ansvarlig for at tilmelde sig det bevilgede kursus/uddannelse og fakturaen skal udstedes til en selv og ikke arbejdsgiver.

Såfremt man ikke har mulighed for et personligt udlæg, kan fakturaen videresendes til sekretariatet dinfond@falck.dk – OBS. på betalingsfristen!

Personligt udlæg (vedhæft faktura + kvittering for betaling samt bankoplysninger) sendes til sekretariatet dinfond@falck.dk og refunderes indenfor cirka 5 hverdage.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til forplejning – dette er for egen regning som på arbejdspladsen. Indkvartering dækker fonden ikke da man henvises til at afvikle kursus tættest på sin bopæl (der kan gøres undtagelser ved internatkursus). Fonden dækker kørselsgodtgørelse jf. gældende AMU-regler/sats for befordring.

Hvis du har fået bevilget støtte til lønrefusion, får du tilsendt et lønafregningsskema sammen med din bevilling, som skal udfyldes sammen med din nærmeste leder efter kursusaktiviteten, er afviklet. Det udfyldte skema sender du så til sekretariatet dinfond@falck.dk som sørger for at sende det videre til Payroll.
Ved næstkommende lønkørsel vil det fremgå på din lønseddel, at du har fået et løntræk samt en udbetaling fra fonden. Beløbene udligner hinanden fordi der ydes 100 % i lønrefusion.