Falcks uddannelsesfonde

Falck har i samarbejde med 3F og HK oprettet to uddannelsesfonde for Falck ansatte med henholdsvis en 3F og en HK overenskomst. For Falck ansatte med en 3F overenskomst er det Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond for Falck ansatte med en 3F overenskomst eller 3F fonden i daglig tale. For Falck ansatte med en HK overenskomst er det Uddannelses- og Kompetencefond for HK Vagtcentral og HK Administration i Falck Danmark A/S eller HK fonden i daglig tale.

Fondene er oprettet med det formål at fremme og udvikle uddannelserne og uddannelsesniveauet for alle Falck ansatte, der er ansat enten på en HK overenskomst eller 3F overenskomst. Fondene støtter uddannelses- og kursusaktiviteter til selvvalgt uddannelse.

Selvvalgt uddannelse er uddannelse, der rækker ud over en medarbejders nuværende arbejdsopgaver, og som giver nye kompetencer.

Det skal dog stadig være inden for overenskomstens dækningsområde.