Ansøgningsskema til

HK's Uddannelses- og Kompetencefond

Her kan du, som Falck ansat med en HK-overenskomst, udfylde og sende din ansøgning direkte til sekretariatet for Uddannelsesfondene i Falck Danmark A/S.

Retningslinjer
  • Medarbejdere i Falck, der er ansat på HK overenskomst kan søge støtte i Fonden, og få dækket kursus/uddannelsesgebyr samt løntabsgodtgørelse til selvvalgt uddannelse
  • Medarbejderne har ret til 10 dages selvvalgt uddannelse, per år, efter 6 måneders ansættelse
  • Retten til selvvalgt uddannelse akkumuleres således, at ikke forbrugt frihed til uddannelse de forudgående to kalenderår, tillige kan afvikles i indeværende kalenderår (maks. seks uger)
  • Selvvalgt uddannelse uden for normal arbejdstid kan ikke bevilliges med løntabsgodtgørelse
  • Bevillingen gælder 1 år fra godkendelsen

OBS!

Ved fremsendelse af ansøgningsskemaet accepterer du, at dine oplysninger bliver anvendt til sagsbehandling. Dine oplysninger gemmes i fire år, hvorefter de slettes.