Ansøgningsskema

Autorisation

Uddannelses- og Kompetencefonden yder økonomisk støtte

Loven om autorisation af ambulancebehandlere og registrering af paramedicinere trådte i kraft den 1. juli 2019. Autorisationsloven fastslår at alle, der er ansat som ambulancebehandlere og paramedicinere i Danmark, skal være autoriseret/registreret for at bestride sit virke fra den 30. juni 2024. Der er derfor krav om autorisation/registrering fra den 30. juni 2024, hvis du er ansat som ambulancebehandler eller paramediciner i Falck Ambulance DK.

Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond har besluttet at yde økonomisk støtte til alle nuværende ansatte og nyansatte, der er ansat inden den 1. februar 2024, og som har ansøgt og betalt for at være autoriseret/registreret.

Der kan ansøges om økonomisk støtte til autorisation/registrering frem til den 1. juli 2024. Der er nu tale om en kendt udgift, når man kommer ind i faget, og derfor er det ikke en permanent ordning.

ADMINISTRATIONSGEBYR FOR BEHANDLING AF ANSØGNING

Sagsbehandling af ansøgninger til fonden er forbundet med omkostninger hos 3F/CF, og det er derfor besluttet, at der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 500,00 pr. ansøgning. Administrationsgebyret dækker de faktiske udgifter forbundet med sagsbehandlingen hos 3F/CF. 

Ansøgeren vil modtage en e-mail med nærmere information herom samt oplysning om rettidig indbetaling. Sagsbehandlingen af ansøgningen vil først gå i gang, når administrationsgebyret er indbetalt. Indbetales administrationsgebyret ikke rettidigt, vil ansøgningen blive betragtet som annulleret.

Som medlem af 3F/CF vil administrationsgebyret blive dækket af medlemskontingentet, der allerede er betalt til 3F/CF. 

OBS!

Ved fremsendelse af ansøgningsskemaet accepterer du, at dine oplysninger bliver anvendt til sagsbehandling. Dine oplysninger gemmes i fire år, hvorefter de slettes.

Hent Tro-og loveerklæring (pdf)

Ansøgningsskema: Autorisation

Hvilken økonomisk støtte søger du?(Påkrævet)
Maks. filstørrelse: 256 MB.
Maks. filstørrelse: 256 MB.
Maks. filstørrelse: 256 MB.

Den økonomiske støtte til autorisation/registrering kan først udbetales, når tro- og loveerklæringen er modtaget af sekretariatet.