Ansøgning til

Reddernes Uddannelses- og Kompetencefond v. 3F/CF

Her kan du, som Falck ansat på en 3F/CF-overenskomst, udfylde og sende din ansøgning direkte til sekretariatet for Uddannelsesfondene i Falck Danmark A/S.

ADMINISTRATIONSGEBYR FOR BEHANDLING AF ANSØGNING

Sagsbehandling af ansøgninger til fonden er forbundet med omkostninger hos 3F/CF, og det er derfor besluttet, at der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 500,00 pr. ansøgning. Administrationsgebyret dækker de faktiske udgifter forbundet med sagsbehandlingen hos 3F/CF. Gebyret vil derfor heller ikke blive refunderet, hvad enten ansøgningen godkendes eller afslås.

Ansøgeren vil modtage en e-mail med nærmere information herom samt oplysning om rettidig indbetaling. Sagsbehandlingen af ansøgningen vil først gå i gang, når administrationsgebyret er indbetalt. Indbetales administrationsgebyret ikke rettidigt, vil ansøgningen blive betragtet som annulleret.

Som medlem af 3F/CF vil administrationsgebyret blive dækket af medlemskontingentet, der allerede er betalt til 3F/CF. 

OBS!

Ved fremsendelse af ansøgningsskemaet accepterer du, at dine oplysninger bliver anvendt til sagsbehandling. Dine oplysninger gemmes i fire år, hvorefter de slettes.