Din Fond

Uddannelsesfonden

For medarbejdere ansat på 3F/CF eller HK-overenskomst har du mulighed for at søge økonomisk støtte til at tage en uddannelse både indenfor og udenfor Falck.

Kompetencefonden

Fonden støtter kompetenceafklarende uddannelser, samt selvvalgte uddannelser. Kompetencefonden kan endvidere yde støtte til udvikling og samarbejde.

Uddannelsesfonden

Uddannelsesfonden har en bredere mulighed for at give tilskud, men der kan ikke gives tilskud til f.eks. lønudgifter. Der kan i uddannelsesfonden søges midler til f.eks. studieophold.

HK Fonden

Du har som medarbejder, efter 6 måneders beskæftigelse ret til to ugers frihed om året til efter- og videreuddannelse, der er relevant for beskæftigelse under overenskomstens dækningsområde eller for Falck Danmark A/S.
© 2022 Dinfond - Udarbejdet af Reddernes Faglige Klub København